תכנית שלד ותב"ע שכונה דרומית בטמרה

תב"ע

תכנית שלד ותב"ע שכונה דרומית בטמרה

תכנית שלד ותב"ע לשכונה הדרומית בטמרה בשטח של 1,200 דונם, 4,000 יח"ד עבור משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף המועצה המקומית של טמרה. שלד אושר בשנת 2009.