תכנית בינוי כורדני

תכניות בינוי

תכנית בינוי כורדני

תכנית בינוי עבור שכונת כורדני בשטח של 330 דונם הכוללת 2,850 יח"ד עבור משרד הבינוי והשיכון. השכונה בשלבי ביצוע.