תחנת תדלוק ומבנה מסחרי הברוש

תב"ע, תכנון להיתר ולביצוע

תחנת תדלוק ומבנה מסחרי הברוש

מתחם תחנת התדלוק, כולל הסבת מבנה שרותי רכב בשטח של 600 מ"ר למסעדה ולחנות נוחות. תוכנן עבור חברת יונה אברך בע"מ, סיום בשנת 2008