רמת סיב פתח תקווה

תב"ע

רמת סיב פתח תקווה

 

תכנית מפורטת להתחדשות עירונית בפתח תקווה.

שטח התוכנית הוא 9.5 דונם אשר כוללים 1,000 מ"ר למסחר ו-25,600 מ"ר לתעסוקה.

המזמין הינו חברת מסופי מטען וניטול (ממן).