צפון מערב העיר תל אביב (3700/5)

תב"ע

צפון מערב העיר תל אביב (3700/5)

תכנית מפורטת למתחם 5 במסגרת תכנית מתאר תא/3700. תכנית בשטח של 142 דונם, 1,300 יח"ד בשילוב מסחר, משרדים ומלונאות. התכנית מבוצעת עבור עיריית תל אביב.