עמק הזיתים עוספיא

תב"ע

עמק הזיתים עוספיא

תכנית בשטח של 1,200 דונם להסדרת בניה קיימת ויצירת תשתית לתוספת יחידות דיור. התכנית הוכנה עבור המועצה המקומית עוספיא בשיתוף משרד הבינוי והשיכון. קיבלה תוקף ב-2015.