עמק הזיתים עוספיא

תב"ע

עמק הזיתים עוספיא

התכנית בשטח של כ-1,000 דונם, כ-2,000 יח"ד בקרקע פרטית.

התכנית מסדירה שכונת מגורים קיימת ומייצרת פוטנציאל בינוי עתידי רחב היקף. כולל מנגנון חדשני לטיפול תכנון/ הסדרה בקרקע פרטית ע"פ חלקות מקור ותוך שיתוף פעולה הדוק עם התושבים והמועצה.

העבודה בוצעה בעבור המועצה המקומית עוספיא ומשרד הבינוי והשיכון. אושרה בשנת 2015. שלב ב' של התכנון יוצא בימים אלה לדרך ויכלול כ-1,000 דונם נוספים בגבולה הדרומי של עוספיא.