עוז רמת גן

עוז רמת גן

התכנית ממוקמת בשכונת תל בנימין, בצמידות דופן לציר הרק"ל ברחוב ז'בוטינסקי ובסמיכות למתחם הבורסה המהווה מרכז עסקים ראשי מטרופוליני.

שטח התכנית הינו קרקע בבעלות פרטית אשר בפועל בנויה בה תחנת התדלוק "עוז רמת גן" התכנית מעודדת תהליך של התחדשות עירונית ומציעה לפנות את מבני תחנת התדלוק ולפתח במקומם את הקרקע באופן התואם את מדיניות התכנון:

  1. 1. התחדשות עירונית ופינוי תחנת התדלוק הקיימת.
  2. 2. עירוב שימושים של מסחר ותעסוקה הכולל מבנה תעסוקה בן 35 קומות עם חזית מסחרית לאורך רחוב ז'בוטינסקי ורחוב מקדונלד.
  3. 3. חיזוק הרחוב העירוני ע"י יצירת מרחב ציבורי איכותי ומזמין, חזית עירונית רציפה ופעילה, נגישות המשכית רחבה ונוחה בדגש על הולכי רגל ורוכבי אופניים תוך מתן זיקת הנאה למעבר בתחום המגרש.
  4. 4. שיפור מערך התנועה בממשק עם רחוב ז'בוטינסקי.
  5. 5. תכנון בראיה ציבורית – הקצאת שטחים מבונים לצרכי ציבור.