מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית במתחם השפד"ן

מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית במתחם השפד"ן

תכנית למפעל (מתקן הנדסי) לטיפול באשפה ביתית בלתי ממוינת, הגדול מסוגו בעולם, להפחתת כמויות ההטמנה.

הפרדת חומרי הגלם לשימוש חוזר (זכוכית, פלסטיק, מתכת, קרטון וכד).

הפקת אנרגיה ממערך עיכול אנאירובי והכנת קומפוסט.

לקוח: זירו וויסט (שיכון ובינוי + GES) מדינת ישראל

שטח התכנית: 130 דונם

סך שטחי הבניה:  כ 50,000 מ"ר