מילוא- מרכז לוותיקים אזורי

תכנית בינוי, תכנון להיתר ולביצוע