מגורים נשר

תב"ע

מגורים נשר

רובע מגורים עירוני חדש בנשר, המאופיין בשילוב שימושי קרקע מגוונים למטרות מגורים, תעסוקה, מסחר, בינייני ציבור ושטחים פתוחים, תוך שילוב עקרונות פיתוח בני-קיימא ליצירת סביבה ידידותית ואיכותית.

השכונה הכוללת 5,000 יח"ד מוקפת במדרונות פארק הכרמל מחד ופארק נשר העתידי, מצידה השני ומציעה תמהיל מגוון של טיפוסי בינוי בבנייה רוויה: בני מדורגת על מדרונות הגרמל, בניה מרקמית בשטחי מפעל נשר השטוחים ומבנים גבוהים של כ-20 קומות.

העבודה מבוצעת עבור קבוצת "כלל" תעשיות.