טמרה – רובע דרומי

טמרה – רובע דרומי

"טמרה-רובע דרומי" התכנית ממוקמת בחלקה הדרומי של העיר טמרה. שטח התכנית כ-1,700 דונם, כ-3,500 יח"ד. התכנית מציעה שכונת מגורים בצמידות דופן לרקמה הקיימת בצפיפות ממוצעת של 6 יח"ד לדונם נטו, ברמת פיתוח ושירותים גבוהה.

התכנון משלב עקרונות לבניה בקרקעות פרטיות שמהוות כמחצית משטח התכנון והן בקרקעות מדינה אשר יתנו מענה גם בעבור מחוסרי דיור.

מזמין העבודה- משרד הבינוי והשיכון ועיריית טמרה. התכנית אושרה להפקדה במסלול ותמ"ל.