גלי כרמל טירת כרמל

תב"ע, תכניות בינוי וליווי תכנון

גלי כרמל טירת כרמל

תכנית בניין עיר בשטח של 475 דונם לשכונת "גלי כרמל" בטירת כרמל עבור משרד הבינוי והשיכון. תכנית אושרה בשנת 2000.