גיאופיטים – תחזית לפריחה עירונית

תכנון רעיוני

גיאופיטים – תחזית לפריחה עירונית

"להעיר: מתכננים ויוצרים עירוניות". 2016

פרויקט "גיאופיטים" במסגרת תחרות תכנון מטעם מנהל התכנון לקבלת הצעות בתחום העירוניות. הצעת המשרד זכתה במקום השני.