בן גוריון כפר סבא

תכנון להיתר

בן גוריון כפר סבא

בניין בן 9 דירות במקום בית מגורים צמוד קרקע בכפר סבא בשנת 2014