אגירה שאובה

ותמ"ל

אגירה שאובה

מתחם יצור חשמל בטכנולוגית "אגירה שאובה" בכרמל. מתוכנן עבור חברת משא"ב בהליך ותמ"ל.